تور عراق

بهترین زمان برای تور عراق فصل بهار است . در تابستان دمای هوا بسیار گرم و طاقت فرسا است و امکان طوفان شن بالاست در زمستان هاهم اگرچه نادر است اما امکان بارش باران هست و اختلاف دمای روز و شب بالاست . مانند اکثر کشورهای خاورمیانه غذاها و به اصطلاح آشپزخانه عراق هم از فرهنگ غذایی ایرانی و لبنانی الهام گرفته و شباهت زیادی به غذاهای خودمان دارند . عراق یکی از سرزمین هایی است که تحت حکومت پادشاهان مختلف زیادی بوده که هر کدام هم تاثیر و آثار خود را در این سرزمسن به جای گذاشته اند . سومری ها ، بابلی ها ، آشوری ها ، پارس ها ، یونانی ها ، حکومت رُم ، عثمانی ها و عرب ها . اگرچه در سالهای اخیر این کشور درگیر جنگ ها و جنایات فراوانی است و بسیاری از آثار آن از بین رفته با این حال هنوز هم در گوشه و کنار آن میتوانید آثاار از تاریخ غنی آن ببینید امیدواریم هرچه زودتر کشور عراق به امنیت و ثبات قبل خود برسد تا همه بتوانیم از این کشور زیبا دیدن کنیم و دوباره تورهای عراق رونق بگیرند .

تور شهرهای عراق

ما را محبوب کنید