تور چین

کشور چین مهد تمدن شرق در سمت شرقی آسیا همواره به خاطر جاذبه های بی نظیر خود همواره مقصدی مناسب برای گرشگران و توریست هایی می باشد که چه برای گردشگری و چه به علت قدرت بی نظیر اقتصادی این کشور برای تجارت به این کشور می روند.

هر ساله تور چین یکی از اصلی ترین اهداف توریستی می باشد که میلیون ها نفر به این کشور تاریخی سفر می کنند تا از جاذبه های تاریخی این کشور استفاده کنند و در دفتر خاطرات خود برگ زرینی را رقم بزنند

 توراز شهربه شهرمدت اقامتاز قیمتبیشتر
ما را محبوب کنید