شهرهای مالدیو

درباره مالدیو

مالدیو کشوری لوکس و زیبا می بایشد که دارای مجموعه جزایری است که در اقیانوس هند واقع شده است و غواصی و افتاب گیری در ان رواج دارد .

26 گونه از مرجان های دریایی در بیش از 1000 جزیره در سواحل شنی سفید رنگ و تالاب های فیروزه ای با اب گرم نهان شده اند. در حال حاضر مالدیو یکی از مهمترین کشورها در صنایع کنسانتره در جهان می باشد و همچنین بهترین هتل های جهان نیز در آن واقع اند .

مالدیو کشوری بسیار کم ارتفاع می باشد و با گرم شدن زمین خطر زیر اب رفتن برای این کشور زیاد شده است .

مساحت 298 کیلومتر مربع مساحت  این کشور می باشد و دارای  393 هزار نفر جمعیت می باشد و پایتخت ان ماله می باشد  و استقلال خود را در سال 1965 از انگلیس گرفته است

دین مردم مالدیو مسلمان ثنی می باشد و دین های دیگر ممنوع می باشد

زبان مردم مالدیو هیوی می باشد و المانی روسی ایتالیایی چینی فرانسوی نیز بصورت وسیعی در این کشور صحبت می گردد.

مالدیو دارای هوای گرمسیری می باشد و دو فصل بارانی دارد از ماه می تااکتبر و از نوامبر تا اوریل هوا بارانی می باشد البته در جنوب غربی بیشتر باد و باران در جولای وجون می باشد .

مجمعالجزایر مالدیو بر روی فلات زیرآبی چاگوس-لاکادیو قرار گرفته و به همراه جزایر چاگوس و لکشدویپ یک زیستبوم خاکی را تشکیل میدهد.

مجمع الجزایر مالدیو در جنوب غربی کرانههای هندوستان قرار گرفته و کوتاهترین فاصلهٔ آن تا کرانههای هند، ۶۰۰ کیلومتر است. مالدیو تپه ماهور و رودخانهای ندارد. جمهوری مالدیو مجمعالجزایری متشکل از ۱۱۹۲ جزیره مرجانی است که در ۲۶ گروه آبسنگی گروهبندی میشوند. این جزایر در پهنهای آبی در حدود ۹۰ هزار کیلومتر مربع پراکندهاند اما کل مساحت خشکی آنها فقط ۲۹۸ کیلومتر مربع است. بزرگترین جزیره ۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و در مالدیو تنها ۹ جزیره با مساحتی بزرگتر از ۲ کیلومتر مربع وجود دارند. ۲۰۰ عدد از جزیرهها مسکونی هستند و ۸۸ جزیره دیگر دارای اقامتگاههای گردشگری هستند.

پایتخت کشور ماله نام دارد و در کناره جنوبی آبسنگ ماله شمالی قرار گرفته که جزئی از آبسنگ کافو بهشمار میآید.

واحد پول این کشور روفیه مالدیو می باشد که هر 15.33 تای آن برابر با یک دلار امریکا می باشد 

ما را محبوب کنید