شهر شهر سنگاپور

شهر سنگاپور پایتخت کشور سنگاپور است و یکی از مدرن ترین ، تمیز ترین  گران ترین شهر های آسیا است .

ما را محبوب کنید