شهر قبرس جنوبی

قبرس به 2 بخش تقسیم شده است که بخش جنوبی این جزیره را قبرس جنوبی ، قبرس اروپایی و یا به عبارتی دیگر قبرس یونانی می نامند. این بخش از قبرس که به گفته مسافران و گردشگران تور قبرس ، از بخش شمالی این جزیره بسیار بهتر توسعه یافته است و تجربه ای بهتر از بخش شمالی برای مسافران بوجود می آورد. این بخش از نظر حکومتی متفاوت از قبرس شمالی می باشد .

مکان های دیدنی قبرس

زبان های رایج در بخش قبرس جنوبی یونانی و انگلیسی و در برخی مناطق ترکی می باشد . آب و هوای این بخش از قبرس مانند بخش شمالی می باشد و در تابستان بسیار گرم می باشد و البته برای حمام آفتاب و گردش در ساحل ایده آل می باشد . دمای هوا در تابستان تا 40 درجه بالا می رود.

هتل های این بخش دارای امکانات و سطحی بالاتر از بخش شمالی می باشند و مسافرانی که به این بخش از قبرس می خواهند سفر کنند باید در نظر داشته باشند که نیاز به ویزای دارند.

 

ما را محبوب کنید