شهر قبرس شمالی

بخش شمالی جزیره قبرس را قبرس شمالی و قبرس ترک می نامند. این بخش از قبرس که درحدود نیمی از قبرس می باشد تحت تصرف ترکیه می باشد و در حدود 65 کیلومتری جنوب آناتولی می باشد. این بخش از جزیره قبرس از بخش جنوبی مستقل می باشد و برای کسانی که توسط تور قبرس به این بخش سفر می کنند نیازی به گرفتن ویزا نمی باشد و قوانین ویزایی ترکیه بر این بخش نیز حاکم است. 

تور قبرس

نام شهرهای مهم قبرس شمالی عبارتند از نیکوزیای شمالی و فاماگوستا و مورفو و کایرنیا که هر کدام دارای مناطق دیدنی و جاذبه های خاص به خود می باشند.

از آنجایی که قبرس شمالی سالهاست که تحت که تحت حکومت ترکیه می باشد ، زبان رایج در این بخش از قبرس اکثرا ترکی استانبولی می باشد و به علت رفت و آمد های زیاد توریستان به این بخش از جزیره زبان انگلیسی نیز بسیار رایج می باشد.

ما را محبوب کنید