شهر هالونگ

مساحت: 271.5 کیلومتر مربع

جمعیت: 215,915نفر در سال 2009

شهر "هالونگ" که قبلا با نام شهرستان "هون گای" شناخته می شد، پایتخت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان "کوانگ نین" محسوب می شود. از شرق با شهر "کامپا" ، از غرب با شهرستان "کوانگ ین"، از شمال با منطقه "هوآن بو" و از جنوب با خلیج "هالونگ" با ساحلی در حدود 20km  همسایه است. اکثریت غریب یه اتفاق ساکنین این شهر از شهرهای دیگر به این مکان مهاجرت کرده اند.

شهر به دو بخش تقسیم شده است: "هالونگ شرقی" و "هالونگ غربی".قسمت شرقی مرکز صنعتی به شمار می آید به طوری که بیشتر ساختمان های اداری استان در این بخش واقع شده اند. قسمت غربی که با نام " بای چای" نیز شناخته می شود، بخش سرزنده و منطقه توریستی این شهر است که سالانه تعداد زیادی مسافر تور ویتنام را به خود جذب میکند.

 

ما را محبوب کنید