ویزا امارات

مشخصات

کشورکشور امارات
مدت اعتبار ویزا14 روز
آدرس سفارت-
تلفن سفارت-
وب سایت سفارت-
مدراک مورد نیاز

تصویر صفحه&zwnjی مشخصات گذرنامه 

تصویر عکس رنگی متقاضی 

توضيحات

بر عکسدیگر کشورهای جهان صدور ویزای امارات توسط اداره مهاجرت و وزارت کار انجام می&zwnjگردد . درخواست ویزای توریستی امارات متحده عربی دردسری ندارد و توسط افراد زیادی انجام می&zwnjگیرد. 
در صورتی که قصد ورود شهرهای امارات متحده عربی را داشته باشید، باید ویزای مربوط به همان شهر را دریافت کنید؛  مدت اعتبار ویزای توریستی، می&zwnjتواند به سه صورت چهارده روزه، یک ماهه و سه ماهه باشد. 
ویزای توریستی به دو صورت عادی و فوری صادر می&zwnjشود؛ ویزای عادی بین سه تا ده روز طول می&zwnjکشد و ویزای اضطراری حدود دو روز زمان می&zwnjبرد.  ویزای عادی حدود 250 هزار تومان هزینه دارد و قیمت ویزاهای اضطراری و فوق اضطراری باید توسط شرکت صادرکننده تعیین شوند. 
 

ما را محبوب کنید