ویزا سنگاپور

مشخصات

کشورکشور سنگاپور
مدت اعتبار ویزا30 روز
آدرس سفارتندارد
تلفن سفارتندارد
وب سایت سفارتندارد
مدراک مورد نیاز

 مدارک باید دارای  یک نسخه کپی باشد.   

 

1- شناسنامه ایرانی 
2- گذرنامه؛ باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ سفر شما اعتبار داشته باشد. 
3- یک قطعه عکس زمینه&zwnjروشن ٤×٦ 
4-آدرس کامل محل سکونت، محل کار و عنوان شغل متقاضی

 

توضيحات

ویزای توریستی سنگاپور به افرادی داده می شود که به هدف گردشگری، قصد سفر به سنگاپور را داشته باشند.
ویزای توریستی سنگاپور  اجازه&zwnjی کار یا اقامت بیش از یک ماه را به مسافر نمی&zwnjدهد. برای کار یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با همراه&zwnjداشتن اصل گذرنامه به اداره&zwnjی مهاجران سنگاپور مراجعه کند. 

ما را محبوب کنید