تور ایروان

با تور ارمنستان شانس این را خواهید داشت تا با فرهنگ و طبیعت کشور همسایه مان آشنا شده و مردمان و سنت هایشان را از نزدیک ببینید . در طی این سفر شما با نمونه های معماری زیبا و باستانی آشنا شده ، غذاهای جدید و لذیذ محلی را کشف کرده و از تجربه خود لذت خواهید برد . در تور ایروان هم نشانه هایی از حکومت پادشاهان ایرانی را خواهید دید و هم مدرنیته و پیشرفت را حس خواهید کرد مناظر بینطیر ، طبیعت سرسبز ، هوای تازه و تمیز ، آثار باستانی همه توجه تان را جلب خواهند کرد ولی قطعا مهم ترین قسمت تور ایروان آشنایی با مردم محلی خونگرم که اکثرا فارسی بلدند خواهد بود .

 توراز شهربه شهرمدت اقامتاز قیمتبیشتر
ما را محبوب کنید